top of page

Wstęp


Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie zawiera ważne informacje, które stanowią część Warunków korzystania z usług Adlegion Ltd (zwanych dalej „Adlegion”). Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie zawiera istotne informacje na temat sposobu, w jaki Adlegion oraz jej spółki stowarzyszone i spółki zależne na całym świecie („Adlegion” lub „my”) zarządzają plikami cookie.

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie ma zastosowanie do dowolnej witryny internetowej, aplikacji, produktu, oprogramowania lub usługi Adlegion, która jest z nią powiązana (łącznie nasze „Usługi”).

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką plików cookie i o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań na jej temat. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Cookies w dowolnym momencie poprzez opublikowanie nowej wersji. Ważne jest, aby sprawdzać aktualizacje niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie. Jeśli wprowadzimy zmiany, które naszym zdaniem są ważne, poinformujemy Cię o tym, publikując powiadomienie w odpowiednich Usługach.

Ciasteczka.

Ciasteczka. Pliki cookie to rodzaj pamięci krótkotrwałej, która jest przechowywana w przeglądarce odwiedzającego lub klienta i pozwala Usługom „zapamiętać” małe fragmenty informacji między stronami lub wizytami. Niektóre cele instalacji plików cookie lub podobnych aplikacji mogą również wymagać oddzielnej zgody użytkownika.

Korzystanie z plików cookie. Korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia jest wspólne dla wszystkich Usług, za pośrednictwem których gromadzone są dane osobowe. Możesz kontrolować i zarządzać wykorzystaniem plików cookie za pośrednictwem Usług, a więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej.

Używamy plików cookie, abyśmy mogli zapewnić Ci lepsze wrażenia podczas korzystania z naszych Usług. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki lub urządzenia mobilnego, aby odrzucać wszystkie pliki cookie lub otrzymywać ostrzeżenie za każdym razem, gdy plik cookie jest wysyłany, dzięki czemu masz możliwość zaakceptowania go lub nie. Może to jednak wpłynąć na jakość Usług świadczonych w związku z rachunkiem inwestycyjnym.

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie lub utratę danych osobowych w wyniku plików cookie z Usług, do których nie mamy dostępu i/lub kontroli.

Zgoda na pliki cookie. Zgoda na naszą politykę plików cookie jest uzyskiwana poprzez konfigurację zgody na pliki cookie w przeglądarce internetowej lub urządzeniu mobilnym oraz poprzez zgodę na korzystanie z naszych Usług. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego, aby odrzucać wszystkie pliki cookie lub skontaktować się z nami.

Usuń ciasteczka.

Usuń pliki cookie z Google Chrome.

W menu głównym kliknij Więcej narzędzi > Wyczyść dane przeglądania

Wybierz elementy, które chcesz usunąć, w tym pliki cookie. Wybierz okres, na który ma to wpłynąć.

Kliknij Wyczyść dane przeglądania.

Możesz użyć trybu incognito (Ctrl + Shift + N), aby automatycznie usuwać pliki cookie i inne dane sesji po zamknięciu okna przeglądarki.

Usuń pliki cookie w Firefoksie

Na głównym pasku narzędzi kliknij Ustawienia

Wybierz panel Zaawansowane

Kliknij kartę Sieć

W obszarze Buforowana zawartość internetowa kliknij Usuń teraz

Usuń pliki cookie w przeglądarce Internet Explorer 11

Z głównego paska narzędzi wybierz Ustawienia

Kliknij Opcje

W sekcji Historia kliknij Wybierz

Zaznacz pole dla plików cookie i kliknij Usuń

Możesz także użyć Przeglądaj prywatnie w Internet Explorerze (w Ustawienia > Zabezpieczenia > Przeglądaj prywatnie).

Rodzaje plików cookie. Istnieje kilka rodzajów plików cookie, które są wymagane, aby umożliwić świadczenie Usług, w tym między innymi absolutnie niezbędne pliki cookie niezbędne do umożliwienia nawigacji w Usługach, pliki cookie wydajności służące do usprawnienia korzystania z Usług, pliki cookie dotyczące funkcjonalności, które są wykorzystywane do zapamiętywania zmian opcji, o które poprosił Użytkownik, oraz marketingowe pliki cookie wykorzystywane do oceny wydajności reklam i odwiedzin w Usługach.

Techniczne pliki cookie i pliki cookie do zbiorczych celów statystycznych. Czynność ściśle niezbędna do działania usługi: Używanie plików cookie do zapisywania sesji i wykonywania innych czynności ściśle niezbędnych do działania usługi, na przykład w związku z dystrybucją ruchu.

Aktywność związana z zapisywaniem preferencji, optymalizacją i statystykami: używanie plików cookie do zapisywania preferencji przeglądania i optymalizacji przeglądania; Wśród tych plików cookie są na przykład te, które mają na celu ustawienie języka i waluty lub zarządzanie statystykami z pierwszej ręki używanymi bezpośrednio przez właściciela witryny.

Inne rodzaje plików cookie lub narzędzi stron trzecich

Niektóre z wymienionych poniżej usług zbierają statystyki w formie zbiorczej i mogą nie wymagać Twojej zgody lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez Ciebie - w zależności od Twojego opisu - bez pomocy osób trzecich.

Jeśli wśród narzędzi, które pojawiają się poniżej, znajdują się usługi obsługiwane przez strony trzecie, można je wykorzystać do śledzenia nawyków przeglądania, oprócz informacji określonych tutaj i bez wiedzy właściciela.

Interakcja z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi: Usługi te umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron Usług; interakcja i uzyskane informacje zawsze podlegają Twoim ustawieniom prywatności dla każdej sieci społecznościowej; Jeśli zainstalowana jest usługa umożliwiająca interakcję z sieciami społecznościowymi, może nadal zbierać dane o ruchu ze stron, na których jest zainstalowana usługa, nawet jeśli z niej nie korzystasz.

Przycisk Google +1 i widżety społecznościowe (Google Inc.): Przycisk Google i widżety społecznościowe to usługi, które umożliwiają interakcję z siecią społecznościową Google+, dostarczaną przez Google, Inc.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA

Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe Facebooka (Facebook, Inc.): Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe Facebooka to usługi, które umożliwiają interakcję z siecią społecznościową Facebook, dostarczaną przez Facebook, Inc.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA

Przycisk Tweet i widżety społecznościowe (Twitter, Inc.): Przycisk Tweet i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Twitter dostarczaną przez Twitter, Inc.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA

Przycisk Linkedin i widżety społecznościowe (LinkedIn Corporation): Przycisk Tweet i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Linkedin, dostarczaną przez LinkedIn Corporation.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA

Przycisk YouTube i widżety społecznościowe (YouTube Corporation): Przycisk i widżety społecznościowe YouTube to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową YouTube, dostarczane przez YouTube, LLC.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA

Statystyki Usługi zawarte w tej sekcji służą do monitorowania i analizy danych o ruchu oraz służą do śledzenia Twojego zachowania.

Google Analytics z anonimowym adresem IP (Google Inc.): Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez Google Inc. Google wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu oceny korzystania z tej aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google . Google może wykorzystywać te dane osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Ta integracja z Google Analytics anonimizuje Twój adres IP. Prace anonimizacji skracają w granicach państw członkowskich UE lub innych krajów uczestniczących w porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym adres IP Użytkowników. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany na serwery Google i oświadczenia w Stanach Zjednoczonych.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA

bottom of page